goeco@goeco.co.il   |   077-5527000

התנדבות בעולם בתחום משלחות התנדבות

במשלחות ההתנדבות שלנו תוכלו להצטרף לקבוצות מתנדבים מישראל, לפגוש את חברי המשלחת עוד לפני הטיסה ולהגיע ביחד למקום ההתנדבות. המשלחות כוללות טיסות, הסעות, מגורים, אוכל, הדרכה מקצועית וכמובן התנדבות משמעותית במדינות שונות בעולם בתחומים של סיוע הומניטרי, טיפול בבעלי חיים ושימור טבע. השתתפות במשלחת התנדבות תיצוק תוכן משמעותי בכל טיול ותהפוך אותו לחוויה יוצאת דופן בעוצמתה.

סינון לפי וגם
תכניות התנדבות נוספות ב
נמצאו 6 תכניות התנדבות
התאחדות הסטודנטים הארצית המועצה הלאומית להתנדבות אונסק''ו רשות הטבע והגנים איסתא