goeco@goeco.co.il   |   077-5527000

התנדבות בתחום החקלאות

החיים בכפר הגלובלי ובג'ונגל העירוני הרחיקו אותנו מהטבע האמיתי, ירקות קפואים יוצאים משקית וחילופי העונות מאבדים משמעות במשרד הממוזג. מי לא נזכר לפעמים בערגה ב"עגבניות של פעם" או בטיול השנתי שעשינו בו מדורה? והנה מתעורר בנו הרצון לצאת מהעיר ולחוות שוב את הטבע. בתכניות התנדבות בחקלאות תשאירו את המחשב מאחור, תפשילו שרוולים ותתחברו מחדש למחזוריות שבטבע. ביחד עם מתנדבים מרחבי העולם תוכלו לסייע לחקלאים ולהתנסות בחלקאות בשיטות מסורתיות, לטפח גינות ירק לצריכה עצמית בבתי יתומים ולהתנסות בשיטות גידול אורגניות. התנדבות בתכנית של חקלאות תיצוק תוכן משמעותי בכל טיול ותהפוך אותו לחוויה יוצאת דופן בעוצמתה.

סינון לפי וגם
תכניות התנדבות נוספות ב
נמצאו 2 תכניות התנדבות
התאחדות הסטודנטים הארצית המועצה הלאומית להתנדבות אונסק''ו רשות הטבע והגנים איסתא