goeco@goeco.co.il   |   077-5527000

מדיניות פרטיות

נוכח העובדה שיכולתנו לשרת אותך בהצלחה מותנית בכך שנצליח לבנות ולשמר את הקשר איתך, ונוכח הצורך שלנו להמשיך לשפר את האתר ואת השירותים אותם אנו מספקים, עלינו לאסוף מידע המתקבל באמצעות אתר זה. לצורך כך נקטנו באמצעים שנועדו לשמור על הפרטיות והסודיות של המידע האישי המגיע אלינו, כמוסבר במדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות חולשת על יחסיך עם החברה, עם האתר, ועם השירותים המסופקים באמצעות האתר. בכפוף למפורט בהמשך מדיניות הפרטיות ובתנאי ההתקשרות באתר, אין החברה מעבירה מידע אישי אשר נאסף באמצעות האתר, בלא הסכמתך ואישורך.

שים לב: החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, ועשויה אף לשנותה. 

האינפורמציה הנאספת

החברה אוספת שני סוגי מידע ביחס למשתמשים באתר:
 
מידע שאיננו אישי
כאשר אתה נכנס לאתר, החברה אוספת ומגבשת מידע המלמד, בין היתר, באיזה עמודים באתר ביקרת, הסדר בו עברת בין העמודים, ועל אילו קישורים הקשת. איסוף אינפורמציה זו כולל  רישום של כתובת ה- IP, מערכת הפעלה ותוכנת הדפדפן בה השתמש כל מבקר באתר.
 
כמו כן, משתמשת החברה בעוגיות (cookies) על מנת לסייע בידה בקביעת סוג התוכן והאתרים אליהם אתה נכנס, משך הזמן בו אתה שוהה בכל אזור באתר של החברה, באילו שירותים אתה משתמש, ואילו מוצרים אתה רוכש. בעיקרו של דבר, עוגיות (cookies) הן תעודת הזהות שלך. את העוגיות (cookies) יכול לקרוא רק השרת אשר מיקם את העוגייה (cookie) במחשבך, ואין באפשרותם להריץ כל קוד או וירוס במחשבך. העוגיות (cookies) מאפשרות לחברה לשרת אותך טוב יותר, ובאופן יעיל יותר, ולהביא לכך שחוויית גלישתך באתר תהיה מותאמת להעדפותיך האישיות. אף על פי כן, באפשרותך לשלוט בהכנסתן של עוגיות (cookies) למחשבך, בין ביחס לעצם החדרתן, ובין ביחס לאופן הכנסתן. למידע נוסף בעניין זה, נא עיין בחוברת ההוראות המצורפת לדפדפן שלך.   
 
מידע אישי
באפשרות החברה לאסוף מידע אישי אודותיך במגוון דרכים. באזורים מסוימים באתר, כגון: כאשר אתה נרשם, חותם בספר המבקרים שלנו, שולח לנו דוא"ל בבקשה לרכוש מוצרים או שירותים, או ממלא טופס אונליין, אתה יכול למסור לנו מידע אישי באופן ישיר (כגון: שם, ניסיון בלימודים או בעבודה, תאריך וארץ לידה, אזרחות ותושבות, תחומי עניין, העדפות אישיות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר פקס, פרטי כרטיס אשראי) שלך ו/או של אחרים. בנוסף על כך, אם תספק מידע אישי למי משותפינו העסקיים, יתכן שהללו ישתפו אותנו במידע זה (בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם). במידה שכתובת ה-IP שלך הינה קבועה, נוכל גם לאסוף מידע אישי עליך באמצעות רישום כתובת ה- IP שלך.
 
באופן מודע, אין החברה אוספת מידע אישי על קטינים, מתחת לגיל 13. במידה והינך קטין – נבקש שאדם מבוגר יקרא את המידע המפורט במסמך זה, ויפנה אלינו את שאלותיך, בשמך. במידה ואתה מעביר אלינו מידע אישי, הינך יוצר מצג לפיו אינך קטין. החברה שומרת על זכותה לבקש ממך לאשר ולהוכיח את גילך, באמצעות הוכחה מספקת, כגון דרכון, רישיון נהיגה, תעודת לידה, או תיעוד דומה. 
 
קישור מידע אישי למידע שאיננו אישי
מרגע שנרשמת באתר החברה, יתכן שנוכל לקשר את המידע האישי שלך למידע שאיננו אישי אשר נאסף ממחשבך, באמצעות העוגיות (cookies).

איך החברה משתמשת במידע שנאסף?

 
מידע שאיננו אישי
החברה עושה שימוש במידע שאיננו אישי באופן מצטבר, לצורך בניית שירותי אונליין משופרים, באיכות גבוהה, ושימושיים יותר. זאת, באמצעות ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המאפיינים הקולקטיביים וההתנהגויות של המבקרים באתר, ועל ידי מדידת הנתונים הדמוגרפיים ותחומי העניין המאפיינים את הגולשים באזורים מסוימים באתר. יתכן שהחברה תספק מידע סטטיסטי המבוסס על נתונים אלה לשותפיה העסקיים הנוכחיים או הפוטנציאליים. יתכן גם שהחברה תשתמש במידע הכולל על מנת לעדכן את שותפיה העסקיים בדבר מספר האנשים שנכנסו לאתר, ואשר לחצו על קישורים מסוימים.
 
במידה שהחברה תמכור או תעביר את כל נכסיה או חלק מהם, או את החברה כולה, באפשרותה למכור או להעביר את המידע שאיננו אישי במסגרת עסקה כאמור. 
 
מידע אישי
באפשרותך לבחור שלא לספק לחברה מידע אישי, על ידי כך שלא תירשם לאתר, לא תכתוב בספר האורחים, לא תרכוש מוצרים או שירותים באמצעות הדוא"ל, לא תמלא כל בקשה אונליין, או שלא תספק אינפורמציה דומה לחברה או לשותפיה העסקיים. היה ותמסור מידע אישי לחברה או לשותפיה העסקיים, תוך מתן הסכמה שהללו ישתפו אותנו במידע שיימסר, אנו נעשה בו שימוש על מנת לשלוח אליך אינפורמציה ביחס לחברתנו, וביחס למוצרים ולשירותים אותם אנו מציעים, וכן על מנת לשקול מועמדותך, כישוריך ושיבוצך בפרויקטים.
 
החברה תעשה שימוש במידע האישי אודותיך על מנת לספק מוצרים ו/או שירותים אותם תבקש. החברה לא תספק מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים שאינם שותפינו העסקיים, למעט צדדים שלישיים העשויים לסייע לנו בטיפול בהזמנות ובמשלוח אינפורמציה אליך, לצדדים שנידרש לשלוח להם בהתאם לחוק, ובמידת הצורך – על מנת לאכוף את זכויותינו. בנוסף לכך, היה ויימכרו או יועברו חלק מנכסי החברה או כולם, או החברה בכללותה, רשאית החברה למכור או להעביר מידע אישי כחלק מעסקה כאמור.
 
שימת ליבך מופנית לכך ששירותי הרכישה באתר מסופקים לחברה על ידי צד שלישי אשר אוסף מידע אישי ובכללו מידע אודות חיובים שלך. כל מידע אותו תספק לאותו צד שלישי דרך האתר שלנו, או לכל צד שלישי אחר באמצעות האתר של החברה, יהיה כפוף למדיניות שמירת הפרטיות של אותו צד שלישי.
 
אלא אם צוין במפורש, אין החברה נושאת באחריות למדיניות שמירת הפרטיות של צדדים שלישיים או לתוכן אתריהם, ובכלל זאת לשימוש אשר עושים אותם אתרים במידע אותו הם אוספים כאשר מבקר באתרנו מקיש על קישורית המפנה לאתרים שלהם.

עדכון המידע האישי שלך / אודותיך

במידה שסיפקת לחברה מידע אישי דרך האתר, זכותך לעדכנו באמצעות כניסה נוספת לאתר, והכנסת המידע החדש העדכני, או לחילופין באמצעות יצירת קשר עם החברה.
 
הסרת שמך או כתובתך מרשימות תפוצה של החברה
במידה שתחפוץ להסיר את שמך / כתובתך / כתובת הדוא"ל שלך מרשימות התפוצה של החברה, אנא צור עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר זה. בנוסף על כך, במקרה בו אנו שולחים אליך דוא"ל, תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה באמצעות משלוח תגובה לאותה הודעת דוא"ל, ובה בקשה להסרת שמך מהרשימה. אנו ניענה לבקשתך תוך עשרה ימי עסקים. עם זאת, הרינו להודיעך שהמידע האישי אודותיך יישמר במאגרינו, וברשומותינו. אנו לא נעשה שימוש במידע זה לצרכים מסחריים, אך החברה תשמור לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות לשעבר או משתמשים לשעבר באתר, מעת לעת, בהתאם לחוק. 
 
מידע שנשלח לחברה
המשתתף מסכים לכך שכל תצלום שלו אשר צולם בזמן שהייתו בפרויקט יהיה שייך לחברה, והמשתתף מוותר על זכויותיו בצילומים אלה. כמו כן, מסכים המשתתף לכך שצילומים אלה יפורסמו באתר, על פי החלטתה הבלעדית של החברה.
 
החברה שומרת על זכותה לעשות כל שימוש במסגרת אתר האינטרנט, בתגובותיהם של המשתתפים ו/או הגולשים.
 
הדין החל על ההסכם
על הסכם זה, ועל הזכויות והחובות של הצדדים מכוחו, יחול הדין הישראלי, בהתעלם מעקרונות ברירת דין. כל מחלוקת בין הצדדים תובא לדיון בפני בית המשפט הרלוונטי במחוז תל אביב.
 
הרשמה המתבצעת באתר לאחד או יותר מהפרויקטים המוצעים על ידי GoEco כמוה כהסכמה מצד המשתתף לכל התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם התקשרות זה.
התאחדות הסטודנטים הארצית המועצה הלאומית להתנדבות אונסק''ו רשות הטבע והגנים איסתא